Wadowice: modlitwa o beatyfikację karmelity o. Rudolfa Warzechy

Ponad 300 osób modliło się w niedzielę 6 marca w sanktuarium karmelitańskim na „Górce” w Wadowicach o beatyfikację o. Rudolfa Warzechy, zakonnika i kapłana, nazywanego „siewcą Bożego Miłosierdzia”. Wierni odmówili także koronkę do Bożego Miłosierdzia przy grobie sługi Bożego na parceli karmelitańskiej wadowickiego cmentarza parafialnego.

27 lutego br. minęła 17. rocznica śmierci o. Warzechy. Z tej okazji odprawiono w wadowickim klasztorze karmelitów Eucharystię. Jej głównym celebransem i kaznodzieją był o. Jacek Pawlikowski OCD, były przeor wadowicki. Nawiązując do niedzielnej Ewangelii o miłosiernym Ojcu oraz wspominając bullę „Misericordiae vultus”, w której papież Franciszek zachęca spowiedników by przyjmowali penitentów jak Ojciec z ewangelicznej przypowieści, zakonnik podkreślił, że takim właśnie spowiednikiem był o. Rudolf Warzecha.

Mszę św. wspólkoncelebrowali: o. Benedykt Belgrau OCD, asystent kościelny Stowarzyszenia Przyjaciół o. Rudolfa, o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD, postulator w procesie beatyfikacyjnym i ks. Wojciech Warzecha, bratanek sługi Bożego, proboszcz parafii Węgrzce k. Krakowa.

Przed Eucharystią wierni odmówili koronkę do Bożego Miłosierdzia przy grobie sługi Bożego na wadowickim cmentarzu parafialnym. Na spotkaniu nie zabrakło sióstr zakonnych, krewnych sługi Bożego oraz osób, które za poznały go za życia. Wszystko zakończyła agapa w refektarzu Karmelitańskiego Domu Rekolekcyjno-Pielgrzymkowego. Uczestnicy dzielili się wspomnieniami i świadectwami o świętości życia tego kandydata na ołtarze.

O. Rudolf Warzecha (1919-1999), rodem z Bachowic k. Wadowic, po ukończeniu niższego seminarium na wadowickiej, karmelitańskiej „Górce”, został kapłanem karmelitańskim. Dał się poznać jako gorliwy duszpasterz dzieci, młodzieży, a także wychowawca zakonny, opiekun chorych, spowiednik i kierownik duchowy, apostoł szkaplerza karmelitańskiego, krzewiciel kultu św. Józefa i św. Rafała Kalinowskiego. Diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego o. Rudolfa rozpoczął się w 2011 r.

Udostępnij

Wadowice: modlitwa o beatyfikację karmelity o. Rudolfa Warzechy

Dziś, 29 listopada, mija 96. rocznica urodzin sługi Bożego o. Rudolfa Warzechy OCD. Z tej okazji, w wadowickim Karmelu "na Górce" modlono się o jego beatyfikację.

Eucharystii przewodniczył o. Włodzimierz Tochmański OCD, a kazanie wygłosił o. Melchior Wróbel OCD – obaj dawni przeorzy wadowickiego klasztoru, pracujący obecnie w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej.

Kaznodzieja, w nawiązaniu do jubileuszu 1050. Chrztu Polski mówił o świętych, którzy wpisali się w historię Polski nie tylko w minionych wiekach, ale i za naszych dni. Wskazał przy tym na sługę Bożego o. Rudolfa Warzechę jako jeden z najlepszym przykładów świętych bohaterów.

Wśród koncelebransów nie zabrakło o. Benedykta Belgrau OCD, asystenta kościelnego Stowarzyszenia Przyjaciół o. Rudolfa z Krakowa oraz o. Szczepana T. Praśkiewicza, postulatora w jego procesie beatyfikacyjnym. Modlili się także ks. Wojciech Warzecha i o. Antonin Stańczyk, tj. bratanek sługi Bożego i jego ziomek z Bachowic.

Postulator poinformował licznie zgromadzonych o aktualnym stanie prac procesowych zmierzających do udowodnienia heroicznych cnót o. Rudolfa. Stwierdził, że trwa bardzo istotna w procesie faza przesłuchiwania przez trybunał kościelny świadków życia i opinii świętości kandydata na ołtarze. Są wśród nich liczni duchowni i świeccy z Polski i zagranicy, nawet z dalekiej Argentyny. Postulator wyraził nadzieję, że 2016 r. będzie decydującym, aby doprowadzić diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego do szczęśliwego finału.

O. Praśkiewicz, wraz z asystentem kościelnym Stowarzyszenia Przyjaciół o. Rudolfa, poinformowali, że „Grupa Maspex Wadowice” – jedna z największych firm w Europie Środkowo – Wschodniej w segmencie produktów spożywczych, minionego lata ofiarowała na potrzeby Stowarzyszenia i Postulacji Sługi Bożego samochód osobowy.

Wśród uczestników modlitewnego spotkania, którzy wypełnili po brzegi karmelitańskie sanktuarium, nie zabrakło sióstr zakonnych, krewnych sługi Bożego oraz osób, które za jego życia doznały jego dobroci, a dziś wypraszają łaski za jego przyczyną.

O. Rudolf Warzecha (1919-1999), rodem z Bachowic k. Wadowic, po ukończeniu niższego seminarium na wadowickiej, karmelitańskiej „Górce”, został kapłanem karmelitańskim. Dał się poznać jako gorliwy duszpasterz dzieci, młodzieży, a także wychowawca zakonny, opiekun chorych, spowiednik i kierownik duchowy, apostoł szkaplerza karmelitańskiego, krzewiciel kultu św. Józefa i św. Rafała Kalinowskiego. Diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego sł. B. Rudolfa rozpoczął się w 2011 roku.

Udostępnij

Wadowice: modlitwa o beatyfikację karmelity o. Rudolfa Warzechy

O beatyfikację sługi Bożego o. Rudolfa Warzechy OCD – zmarłego w 1999 r. karmelity bosego – modlono się 1 marca w sanktuarium św. Józefa „na Górce” w Wadowicach oraz przy grobie zakonnika. Z okazji 16. rocznicy śmierci kandydata na ołtarz – długoletniego wychowawcy, cenionego spowiednika i opiekuna chorych – w wadowickim Karmelu zaprezentowano jego „Pisma”.

Mszy św. w intencji rychłej beatyfikacji o. Warzechy przewodniczył ks. inf. Jakub Gil. Emerytowany proboszcz wadowickiej parafii Ofiarowania NMP przedstawił w kazaniu o. Rudolfa jako „niezłomnego, nieugiętego rycerza Bożego, do ostatnich chwil życia spalającego się dla Bożej chwały i dla dobra bliźnich, zwłaszcza chorych i cierpiących”. Porównał go w ten sposób do bohaterów obchodzonego w niedzielę Narodowego Dnia Pamięci – „niezłomnych żołnierzy” niepodległościowego podziemia.

Liturgię koncelebrowali: spokrewniony ze sługą Bożym ks. Mariusz Susek, oraz współbracia zakonni o. Rudolfa – o. Benedykt Belgrau OCD i o. Szczepan Praśkiewicz OCD.

Po Mszy św. zaprezentowano zgromadzonym świeżo wydane „Pisma” o. Warzechy. Jak wyjaśnił o. Praśkiewicz, publikacja liczy 256 stron i gromadzi artykuły i refleksje sługi Bożego, które były publikowane za jego życia w miesięcznikach „Pod opieką św. Józefa” i „Głos Karmel” w latach 1948-1952 – w pierwszych latach kapłaństwa Sługi Bożego.

„Wydawania obu miesięczników zabroniły ówczesne władze komunistyczne. Pióro, z myślą o publikacji swoich tekstów, o. Rudolf wziął do ręki dopiero po przemianach ustrojowych w Polsce i w ostatnich latach życia opublikował kilka tekstów w biuletynach parafialnych. Są one zamieszczone także w książce” – dodał postulator w procesie beatyfikacyjnym sługi Bożego i autor wstępu do „Pism”. Redaktorem książki jest o. Belgrau OCD, były długoletni przeor wadowicki i asystent duchowy Stowarzyszenia Przyjaciół o. Rudolfa.

O. Praśkiewicz zauważył przy okazji, że ostatnio ukazał się także I tom „Pism” innego kandydata na ołtarze związanego z duchowością karmelitańską – sługi Bożego biskupa Adolfa Piotra Szelążka, założyciela sióstr terezjanek. Tom nosi tytuł „Zapatrzony w Małą Świętą” i gromadzi pisma bp. Szelążka o św. Teresie.

O. Rudolf Warzecha urodził się 14 listopada 1919 r. w Bachowicach koło Wadowic. W 1938 r. zdał maturę w Gimnazjum Karmelitów Bosych w Wadowicach. Do zakonu wstąpił w 1935 r. Przyjął imię Rudolf od Przebicia Serca świętej Teresy od Jezusa. W sierpniu 1939 r. został skierowany na studia do Lwowa. Musiał jednak po wybuchu II wojny światowej powrócić do Krakowa, gdzie studiował filozofię i teologię.

Święcenia kapłańskie przyjął w Czernej 24 czerwca 1944 r. W sierpniu tego samego roku był tam świadkiem męczeńskiej śmierci z rąk niemieckich bł. Alfonsa Mazurka OCD i sługi Bożego Franciszka Powiertowskiego OCD. Pracował jako wychowawca i ojciec duchowny nowicjuszy i alumnów karmelitańskich w Krakowie (1954-1966), Wadowicach (1966-1972; 1981-1999) i Czernej (1972-1981). Był prekursorem duszpasterstwa akademickiego w Krakowie, kierownikiem duchowym licznych osób, opiekunem chorych, apostołem szkaplerza karmelitańskiego i promotorem kultu św. Rafała Kalinowskiego OCD, wypraszając cud zatwierdzony do jego kanonizacji. Zmarł w opinii świętości w Wadowicach 27 lutego 1999 r. 11 stycznia 2011 r. rozpoczęto w Krakowie jego proces beatyfikacyjny.

W wadowickim Karmelu działa specjalna izba pamięci poświęcona słudze Bożemu. Zebrano w niej pamiątki po zakonniku. Od czerwca 2012 roku odbywają się festyny poświęcone o. Rudolfowi. Trzy razy w ciągu roku w wadowickim Karmelu celebrowane są uroczystości wspominające o. Rudolfa: w rocznicę jego śmierci, w rocznicę jego święceń kapłańskich i w rocznicę jego urodzin.

Udostępnij

Wadowice: modlitwa o beatyfikację karmelity o. Rudolfa Warzechy

O rychłą beatyfikację sługi Bożego o. Rudolfa Warzechy OCD – zmarłego w 1999 r. karmelity bosego modlono się 23 lutego w sanktuarium św. Józefa „na Górce” w Wadowicach. Uroczystej Eucharystii w wadowickim Karmelu przewodniczył biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel, który niegdyś służył tam jako ministrant i lektor.

Bp Pindel w oparciu o czytania dnia poświęcił swą homilię analizie świętości. Jego zdaniem głównym kryterium i probierzem tego, czy ktoś jest podobny do Boga, który jest święty, wydaje się być gotowość do przebaczenia, i czynienia dobra wobec krzywdziciela. „Czy człowiek jest w stanie pochylić się także nad grzesznikiem? Czy jest w stanie pochylić się z miłosierdziem nad tym, który potrzebuje pomocy, a po ludzku rzecz biorąc, nie bardzo zasługuje na nią, albo można powiedzieć, że winien jest sam sobie tego stanu, w którym się znalazł?” – pytał kaznodzieja i wskazywał te elementy objawienia, w których Bóg stara się przekonywać człowieka, że warto być świętym.

Na tle postawy okrucieństwa i chęci zemsty ucieleśnionej w biblijnej postaci Lamecha, poprzez starotestamentową zasadę „oko za oko, ząb za ząb”, która, jak podkreślał hierarcha, postawiła pewną tamę ówczesnej żądzy odwetu i gniewu, biskup akcentował radykalizm Jezusowej zasady „niedochodzenia swego i nadstawiania drugiego policzka”. Zwracał jednocześnie uwagę na sytuacje, gdy zasada ta musi być niekiedy zastąpiona inną, wymagająca przeciwstawiania się złu.

„Pewnie nie raz będziemy stawać, albo już stawaliśmy w naszym życiu wobec takich dylematów, wobec pytania, dokąd mam nadstawiać drugi policzek? A równocześnie nie wolno nam zapominać, że ta podstawowa zasada, którą Jezus przynosi, brzmi właśnie tak: pozwól znieść, próbuj znosić, próbuj wydobyć dobro z tego, że ktoś czyni ci krzywdę i tylko ty jesteś poszkodowany, bo z tego może być jakieś dobro” – przekonywał i przypominał także o interpretacji nauki Jezusa wyrażonej w słowach św. Pawła – „zło dobrem zwyciężaj”.

Bp Pindel podkreślił, że o Rudolf, kandydat na ołtarze, wpisuje się dobrze w kryteria świętości zarysowane przez Ewangelię. Zachęcał, by starać się przechodzić w życiu codziennym od niedoskonałych zachowań do postawy coraz bardziej przepełnionej świętością.

Wraz z biskupem bielsko-żywieckim przy ołtarzu modlili się ojcowie karmelici ze klasztoru w Wadowicach oraz innych wspólnot tego zakonu w Polsce, a także obecni i byli proboszczowie wadowickich parafii.

27 lutego minie 15. rocznica śmierci o. Warzechy, pochodzącego z Wadowic, długoletniego wychowawcy, cenionego spowiednika i opiekuna chorych. Stowarzyszenie Przyjaciół Ojca Rudolfa Warzechy w 2008 roku wystąpiło do krakowskiej kapituły oo. karmelitów bosych z prośbą o otwarcie procesu beatyfikacyjnego patrona ich organizacji. Proces ten zainaugurowano 11 stycznia 2011 roku w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich w Krakowie.

O. Benedykt Belgrau OCD, opiekun duchowy organizacji, przybliżył na początku niedzielnej liturgii działania, jakie podjęło stowarzyszenie w ostatnim czasie. Wymienił wśród nich urządzenie specjalnej izby pamięci poświęconej słudze Bożemu. Zebrano w niej pamiątki po zakonniku. Od czerwca 2012 roku odbywają się festyny poświęcone o. Rudolfowi, a najbliższym czasie odsłonięta zostanie tablica w kościele w Spytkowicach na pamiątkę chrztu świętego kandydata na ołtarze. Przygotowywane jest także wydanie pism o. Warzechy.
Trzy razy w ciągu roku w wadowickim Karmelu odbywają się uroczystości wspominające o. Rudolfa: w rocznicę jego śmierci, w rocznicę jego święceń kapłańskich – pod koniec czerwca i w rocznicę jego urodzin – w połowie listopada.

O. Rudolf Warzecha urodził się 14 listopada 1919 r. w Bachowicach koło Wadowic. W 1938 r. zdał maturę w Gimnazjum Karmelitów Bosych w Wadowicach i wstąpił do zakonu. Do zakonu wstąpił w 1935 r. Przyjął imię Rudolf od Przebicia Serca świętej Teresy od Jezusa. Święcenia otrzymał w 1944 r. W latach 1948-51 oraz 1981-99 przebywał w wadowickim klasztorze karmelitów.

Przez lata kapłańskiej pracy był wychowawcą młodego pokolenia karmelitów bosych, wielokrotnie pełnił funkcję podprzeora w różnych klasztorach, był także radnym prowincji.

Dużo czasu poświęcał kierownictwu duchowemu, posłudze w konfesjonale, prowadzeniu dni skupienia oraz rekolekcji. Był oddany apostolstwu chorych. Mieszkańcy Wadowic zapamiętali go także jako propagatora kultu błogosławionego, a od roku 1991 św. Rafała Kalinowskiego.

O. Warzecha zmarł w opinii świętości 27 lutego 1999 r. Jest pochowany na cmentarzu parafialnym w Wadowicach.

Udostępnij

Przeczytaj jeszcze

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.