Arka Przymierza – Szekina

– To ciekawe, co dzisiaj przeczytał Hassan w szkole o Arce Przymierza. Wszechmogący – właśnie On sam – mówi w Świętym Piśmie i jasno rozkazuje Mojżeszowi: „Uczyń Mi święty przybytek, abym mógł zamieszkać pośród was”. Abba, dlaczego Elohim Alszamaj, który wypełnia całą przestrzeń, potrzebuje jakiegoś miejsca?

– Tak, synu. Ten, który wszystko wie, wszystko widzi i słyszy, nie potrzebuje miejsca, nie jest ograniczony przez nikogo i nic. On raczej daje możliwość istnienia czasu i przestrzeni. Natomiast my potrzebujemy tych dwóch rzeczy, aby pokazywać naszą miłość, naszą ofiarę, nasz kult i uwielbienie.

– A jak to jest, że Wszechmogący obejmujący wszystko, obecny we wszystkich miejscach i we wszystkich sercach, w sposób szczególny jest obecny wśród naszego ludu?

– Właśnie z tego powodu, Jeszuah, że nasz lud został wybrany, aby rozgłaszał Boskie obietnice, aby mówił o Bogu Jednym i Jedynym, transcendentnym i wszechobecnym, sprawiedliwym i miłosiernym, stwórczym pomysłodawcy Przymierza. Jesteśmy narodem Przymierza. Istniejemy tylko dzięki niemu i dla niego. Przypomnij sobie święte słowa: „Uznaj więc, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem wiernym, zachowującym przymierze i miłość do tysiącznego pokolenia względem tych, którzy Go miłują i strzegą Jego praw”.

– Słowa te, jak wiele innych, tkwią w mojej pamięci i moim sercu. Tyle razy powtarzałem je w synagodze razem z kolegami lub w domu razem z imma: „Strzeż przeto poleceń, praw i nakazów, które Ja tobie dzisiaj polecam wypełniać. Za słuchanie tych nakazów i pilne ich wykonywanie będzie ci Pan, Bóg twój, dochowywał przymierza i miłosierdzia, które poprzysiągł przodkom twoim. Będzie cię miłował, błogosławił ci i uczyni cię płodnym. Pobłogosławi owoc twojego łona i owoc twojego pola: twoje zboże, moszcz, oliwę, przychówek od twych krów i pomiot od twoich owiec na ziemi, którą poprzysiągł twoim przodkom, że da ją tobie”.

– Jeszuah, bardzo się cieszę z twojej dobrej pamięci i z twojego śpiewania psalmów. Śpiewasz je tak pięknie jak twoja matka, jesteś w tym – jak we wszystkim – tak podobny do niej. Wiesz, synu, zawsze podziwiałem wspaniałą zdolność Miriam do układania własnych pieśni. Wydaje się, że płynąca z jej ust modlitwa uwielbienia Adonai jest o wiele piękniejsza, jest po tysiąckroć bardziej wartościową  modlitwą.

Józef lubił rozmawiać z Jeszuah i słuchać go. Starał się odpowiadać na jego pytania i często sam był zdumiony własnymi odpowiedziami – czuł, jakby to nie były jego odpowiedzi, ale przychodziły do niego jak wysłane z góry natchnienie. Dla Józefa każda rozmowa z synem była ciekawa. Był świadom, że Jeszuah uczy się od niego, ale był także świadom, że i on wielu rzeczy uczy się od tego piętnastoletniego chłopca.

Józef radował się, kiedy odkrywał coś nowego, co od niego pochodziło, był tak dumny z Jeszuah jak ojciec jest dumny z najlepszego syna. Wszyscy ojcowie pragną, aby ich dzieci zaszły daleko, aby były mądre, święte i zdrowe. Jeszuah zdrowo wzrastał w mądrości, która przejawiała się w codziennym życiu nazaretańskim.

Józef zdumiewał się codziennie obecnością syna, która wyglądała tak prosto i tak naturalnie, ale również była najbardziej transcendentna, święta, nadzwyczajna: Józef często miał przeczucie, że istotnie sama Szekina zamieszkała w swoim domu. Zdumiewał go głęboki i melodyjny śpiew Jeszuah:

-”Tak mówi Adonai: Niebiosa są moim tronem, a ziemia podnóżkiem nóg moich. Jakiż to dom możecie Mi wystawić i jakież miejsce dać Mi na mieszkanie? Przecież moja ręka to wszystko uczyniła i do Mnie należy to wszystko”.

Jeszuah skończył improwizowany śpiew mówiąc:

– Tak, imma śpiewa bardzo ładnie. Abba, jeżeli prorok tak się wyraża, dlaczego Szekina jest znakiem obecności Wszechmogącego między cherubami, ponad Arką Przymierza na wzór pustego tronu czy ołtarza bez ofiary?

– Właśnie z tego powodu. Szekina jest jakby znakiem wybrania naszego ludu przez Adonai.

– I tylko to?

– Przepraszam, Jeszuah, ale nie do końca rozumiem, co masz na myśli?

– Szekina umieszczona jest wśród cherubinów, którzy wpatrują się cały czas w oblicze Boga. Istotnie Szekina, obecność Adonai, znajduje się nad Arką Przymierza tak, jakby był pusty tron lub ołtarz bez ofiary. Więc myślę, że Szekina jest znakiem tego, który będzie siedział na tronie, który będzie składał prawdziwą ofiarę. Nie jak ofiara roczna składana przez wielkiego kapłana w dniu Jom Kippur, w dniu zadośćuczynienia za wszystkie grzechy naszego ludu. Będzie to trwała i czysta ofiara tego, który siedząc na tronie Dawida będzie panował nad domem Jakuba na zawsze.

– Trwała ofiara i tron na zawsze – powtarzał Józef szukając w pamięci słów Pisma Świętego, które odpowiadały słowom Jeszuah. W końcu przypomniał sobie słowa proroka:

– Tak, Wszechmogący przez proroka Malachiasza mówi, że „od wschodu słońca aż do zachodu wielkie będzie imię moje między narodami, a na każdym miejscu dar kadzielnicy będzie składany imieniu memu i ofiara czysta”. A także przez proroka Natana Adonai obiecuje, że Mesjasz zbuduje dom imieniu Jego, a On utwierdzi tron Jego królestwa na wieki. Istnieje ścisła relacja między Wszechmogącym a Mesjaszem, ponieważ Adonai mówi dosłownie: „Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem”. Tron jego królestwa na wieki jest tronem syna Dawida, Mesjasza. Czy uważasz, że to twój tron?

Józef spojrzał na zamyśloną twarz Jeszuah. Wpatrywał się w jego oczy i zobaczył, jak podniósł wzrok, jakby szukał odpowiednich ludzkich słów wyrażających jego myśli. Jeszuah nie unikał odpowiedzi, ale zwlekał chwilę, aby odpowiedzieć jak najdokładniej.

– Tron i ołtarz, ołtarz i tron… Szekina nad arką, obecność Wszechmogącego między cherubinami. Zastanawiam się, abba, nad znaczeniem, które mają laska Aarona, kielich z manną i tablice Przymierza przechowywane w Arce.

– Trzy rzeczy, które zachowały się w arce. Już wiele lat temu Arka Przymierza zginęła. Może i masz rację mówiąc w czasie teraźniejszym, ponieważ również teraz mówimy o obecności Adonai, który mieszka ponad namiotami odnosząc się do świętego miejsca w świątyni jerozolimskiej. Cała świątynia została zbudowana  dla przyjęcia obecności Bożej – dla Arki Przymierza, aby już nie mieszkała pod namiotami. Wracając do twojego pytania – rabbi Hillel powiedział, że te trzy rzeczy są znakami trójwładzy, którą Bóg Przymierza ma nad swoim ludem: władzy królowania, uświęcenia i nauczania.

– Co oznacza, że Szekina cały czas panuje, uświęca i naucza Izraela.

– Tak jest. Tak było i tak będzie zawsze.

– Rozumiem, że Mesjasz powinien siedzieć na tronie, aby składać z tego miejsca ofiarę czystą i trwałą. Aby zbudować nową Arkę Przymierza, zakładając nowy lud. Mówiąc prosto, zaprawdę, zaprawdę nadchodzi już nowa władza, nowa ofiara i nowe prawo, nadchodzi nowa Szekina, która udoskonali prawo Mojżeszowe. Nadchodzi  – już ją widzimy – nowa Szekina.

Józef już nic nie powiedział. Powtarzał w myślach słowa syna: nowa Szekina, która udoskonali prawo Mojżeszowe, prawo Wszechmogącego. Kto może to uczynić jak nie sam Adonai? A Jeszuah, kim On właściwie jest?

Udostępnij

Przeczytaj jeszcze

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.